Održana Uvodna konferencija projekta "Socijalno uključivanje nezaposlenih žena i krajnjih korisnika u Cetinskoj krajini"

U utorak, 28. veljače 2023. godine u Muzeju Cetinske krajine (zgrada Palacina) s početkom u 12 sati održana je Uvodna konferencija o projektu „Socijalno uključivanje nezaposlenih žena i krajnjih korisnika u Cetinskoj krajini“. (Kodni broj UP.02.1.1.16.0481.)

Ukupna vrijednost projekta je 197.027,01 Eura. Ukupan iznos bespovratnih sredsatava je 197.027,01 Eura Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 85%. Republika Hrvatska iz državnog proračuna sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 15%.

Razdoblje provedbe projekta je od 3.01.2023.g. do 03.09.2023.g.

Na Uvodnoj konferenciji sudjelovalo je 30-ak pripadnika ciljne skupine (nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici) članovi projektnog tima i zainteresirana javnost. Na kraju konferencije upriličen je i prigodni catering.

Prvi element projekta se zove : „Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici“.

Zapošljavaju se žene pripadnica ranjivih skupina u periodu od 6 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl...), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnja korisnika.

Drugi element projekta je „Promidžba i vidljivost“.

Za potrebe vidljivosti i promidžbe projekta održava se Internet stranica projekta www.perka-dp.com gdje će se promovirati projekt i projektne aktivnosti. Izrađuju se slijedeći promotivni materijali: roll up plakat, 100 plakata, 1000 letaka, 100 brošura, 100 T-shirt majica kratkih rukava, 100 majica dugih rukava. Za potrebe projekta održati će se uvodna i završna konferencija o projektu.

Treći element projekta je „Upravljanje projektom i administracija“.

  Ciljane skupine su:
  Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici. Prednost u zapošljavanju imaju:
 • žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice
 • ostale žene u nepovoljnom položaju o čemu svjedoče odgovarajućim dokumentom.

Cilj projekta: Zapošljavanje nezaposlenih žena pripadnica ranjivih skupina.

Specifični cilj projekta: Zapošljavanje teže zapošljivih žena i pružanje usluga krajnjim korisnicima u potrebi te potaknuti njihovu socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života.

  Partneri:
 • Hrvatski crveni križ - Gradsko društvo crvenog križa Sinj
 • Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Splitsko-dalmatinske županije
 • Hrvatski zavod za socijalni rad, PU Sinj
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba Split
 • Lokalna akcijska grupa Cetinska krajina