U ponedjeljak, 28. kolovoza 2023. godine u Muzeju Cetinske krajine (zgrada Palacina) s početkom u 9 sati održana je Završna konferencija o projektu ‘Socijalno uključivanje nezaposlenih žena i krajnjih korisnika u Cetinskoj krajini’. (Kodni broj UP.02.1.1.16.0481.)

Opširnije...

Dana 19.5.2023. zaposlenicama su podijeljeni mjesečni paketi za krajnje korisnike. Paketi se kontinuirano tijekom provedbe projekta dodjeljuju početkom tekućeg mjeseca.

Dana 19.5.2023. zaposlenicama su podijeljeni mjesečni paketi za krajnje korisnike. Paketi se kontinuirano tijekom provedbe projekta dodjeljuju početkom tekućeg mjeseca.

Korisnicima projekta će ova pomoć u higijenskim potrepštinama sigurno uvelike koristiti u njihovoj svakodnevnici.